UA-52364649-I
Bienvenida
ENOTURISMO
Català
Productes
Vins ecològics
noticies
turisme rural
Varema 2015
Reserva de la biofera
Ubicació
Llibre de visites
Catellano
English
Français
Contacto
   
 


Al 1971 la UNESCO va començar el projecte "l'home i la biosfera", que tenia com a objectiu conciliar la mentalitat i l'ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible. Com a part d'aquest projecte es seleccionarien llocs geogràfics representatius dels diferents hàbitats del planeta, abastant tant ecosistemes terrestres com marítims. Aquestes àrees es coneixen com a reserves de la biosfera.

Aquestes reserves de la biosfera estan reconegudes internacionalment, encara que romanen sota la sobirania dels seus respectius països, i no estan cobertes ni protegides per cap tractat internacional. Se seleccionen pel seu interès científic, basant-se en una sèrie de criteris que determinen si un espai s'inclou en el programa. La funció principal d'aquests espais és òbviament la conservació i protecció de la biodiversitat. No obstant això, també es persegueix el desenvolupament econòmic i humà d'aquestes zones, així com la investigació, l'educació i l'intercanvi d'informació entre les diferents reserves, que formen una Xarxa mundial que actualment té 610 reserves a 117 païssos.


La Reserva de Biosfera de Terres de l'Ebre
es postula com el lloc a partir del qual es possibilita el compliment de les funcions de conservació, desenvolupament econòmic i humà sostenible, i suport logístic a una extensió territorial determinada que es caracteritza per albergar rellevants valors naturals, socials i culturals. Funció de Conservació En termes de patrimoni natural, Terres de l'Ebre, disposa d'una reveladora quota de biodiversitat al seu entorn geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu expliquen la gran varietat de paisatges i d'hàbitats i la biodiversitat existent. En poc més de 30 quilòmetres, el territori passa de nivell de mar a relleus característics dels 1.500 metres d'altitud: de sorrals i aiguamolls de la plana deltaica a serres i altiplans d'interior, passant per cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits al•luvials de l'Ebre.

La proposta de Reserva de Biosfera per Terres de l'Ebre s'entén necessàriament com a projecte vinculat al patrimoni natural i al mateix temps, des de la perspectiva de la funció de conservació, com a propòsit amb una triple vocació:

- contribuir a l'impuls de l'actual gestió dels espais i béns naturals i la conservació de la biodiversitat, coordinant i cohesionant diferents polítiques i plans d'acció i facilitant la disponibilitat de recursos tècnics i econòmics;

- integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè aquestes contribueixin a impulsar socioeconòmicament espais humanitzats protegits per les seves característiques ambientals;

- i finalment, en el context del canvi climàtic, unir esforços en l'estudi i anàlisi pluridisciplinar i transversal, a escala local, per a la mitigació dels eventuals efectes derivats a les Terres de l'Ebre, un dels territoris més sensibles de la mediterrània....